หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

เรียนเชิญเพื่อนๆ ไปให้กำลังใจอาจารย์ของพวกเราที่เออรี่

     28 ก.ย.54 เรียนเชิญเพื่อนๆ Commu49 ทุกคนนะครับที่ไม่ติดภารกิจไปงานเลี้ยงเออรี่แสดงความเคารพ แสดงพลังให้ อ.สุเทพฯ และ อ.สมศักดิ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่เคยสอนพวกเรา

สถานที่ : ร้านไก่ย่างโคราช เพิ่มสิน ห้อง VIP1
เวลา : 1100-1600

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนครับ