หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

COMMU49(ATTS37) พบปะสังสรรที่ซุ้มป่าสัก (สายไหม 27)

ไปเก็บตกบรรยากาศ COMMU49(ATTS37) พบปะสังสรรที่ซุ้มป่าสัก (สายไหม 27) ในวันที่ 24 มิ.ย.54 ที่ผ่านมาครับที่ https://sites.google.com/site/commu49/web-bxrd/commu49phbpasangsrrthisumpasaksayhim27

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ภาพบรรยากาศยินดีต้อนรับเพื่อนๆ จากกองบินต่างๆ เข้ามาเรียนหลักสูตรต่างๆที่ สอ.ทอ

เก็บตกภาพบรรยากาศยินดีต้อนรับเพื่อนๆ จากกองบินต่างๆ เข้ามาเรียนหลักสูตรต่างๆที่ สอ.ทอ
https://sites.google.com/site/commu49/web-bxrd/phaphbrryakasyinditxnrabpheuxn%C2%ABcakkxngbintang%C2%ABkheamareiynhlaksutrtang%C2%ABthisxthx